Д  И  Н  А  М  И  К  А

 

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОТЕРАПИЯ, ПСИХОЛОГИЧНО И

ПСИХИАТРИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

 

 

Начало
Терапия и консултиране

Какво предлагаме?

Първата стъпка

Как помага психотерапията?

Кои са нашите клиенти?

Консултации онлайн
Ковид-19
Проекти
Обучения
Екип
Психичното
на фокус
Обяви
Координати
English
Français

 

 

 

 

 

 

 

Моля, посетете новия сайт на Динамика

Какво предлагаме?

 • индивидуална психотерапия – основните видове, практикувани в Център Динамика са психоаналитична, системна работа с индивид, когнитивна психотерапия. Продължителността варира от няколко срещи (сесии) между клиента и неговия терапевт до безсрочен договор. Обичайната честота на сесиите е един или два пъти седмично.
 • психологично консултиране форма на работа, при която се подпомага вземането на решения  и справянето с житейски затруднения.
 • консултиране на семейства и двойки – отнася се до семейства или двойки (партньори, брачни, родителски), които усещат проблеми във взаимоотношенията помежду си или са в период на житейски преход.
 • консултиране на деца и юноши с емоционални, поведенчески или обучителни затруднения. Обикновено се съчетава с консултиране на родителите.
 • консултации с предписване на лекарства – в някои случаи решаването на даден проблем се подпомага от овладяване и облекчаване на страданието чрез медикаментозно лечение. Всички негови аспекти се обсъждат предварително.
 • групова психотерапия - групата се състои от 6 –12 човека и се събира веднъж или два пъти седмично. Членовете на групата говорят за своите преживявания, проблеми и затруднения, подпомагани от груповия терапевт. Една от основните задачи на групата е изследването на взаимодействието между участниците в нея.

отначало

 

Първата стъпка

Това е обаждането по телефона. По време на разговора може да се получи информация за центъра и да се запише час за първоначална среща с професионалист.

На първоначалната среща се обсъжда проблемът и се изясняват възможностите за по-нататъшна работа.

Първоначалната среща се провежда от професионалист от центъра, който е специализиран в оценяването на ситуацията и проблема. Обикновено това се случва в една, понякога две срещи (според необходимостта), с времетраене 50 минути за инидивидуална консултация или 75 минути за семейна. Обсъждат се поводът за посещението, естеството на проблема, както и възможностите за неговото решаване. В зависимост от договорената терапевтична работа клиентът се насочва към професионалист от екипа, който е най-подходящ за конкретния случай.

В някои от случаите тези първи срещи имат консултативен характер и с тях се изчерпва работата по проблема.

Цената на първоначалната оценка и консултация е 50-60 лева за индивидуална сесия и 65-75 лева за семейна. Цените на следващите консултации са по-ниски и варират в зависимост от тяхната честота, вида терапия и избора на терапевт. По време на първоначалната среща ще можете да обсъдите различните варианти за терапия. При договаряне на по-нататъшната работа се съобразяват потребностите и възможностите на клиентите.

отначало

 

Как помага психотерапията?

Психотерапията и психологичното консултиране създават възможности за позитивна промяна и лично развитие чрез:

 • постигане на по-добро познаване и разбиране на нашите мисли, емоции и постъпки;
 • откриване на алтернативни модели на поведение.

Това е възможно при изграждане на близка връзка между клиент и терапевт, насочена към постигане целите на клиента. В процеса на  психотерапия клиентът получава време, пространство и лична ангажираност от професионалист, което му помага да изследва проблема и да  потърси своя личен път за промяна и развитие.

Във всеки отделен случай Център Динамика предлага индивидуален план за работа. Той се определя от естеството на проблема при отчитане на конкретните обстоятелства и предпочитания на клиента. Индивидуалният план се изработва в процес на  договаряне с клиента.

Психотерапията и консултирането в Център Динамика протичат при стриктно спазване на личната и професионална тайна.

В Център Динамика се практикува според утвърдени и съвременни методи на работа с личните проблеми и страдания при спазване на стандартите на професионалната психотерапевтична общност у нас и в чужбина.

отначало

 

Кои са нашите клиенти?

Наши клиенти са хора, които са в период на криза или са неудовлетворени от:

 • взаимоотношенията си с близки, приятели, колеги;
 • професионалната си реализация;
 • интимния си живот.

Сигнали за неудовлетвореността и страданието могат да бъдат:

 • промени в емоционалността (подтиснатост, тревожност, избухливост);
 • телесни симптоми (главоболие, сърцебиене, световъртеж, стомашен дискомфорт);
 • неадаптивни поведения (нарушения в хранителните навици, зависимост от психоактивни вещества).

Наши клиенти са също и хора, които искат да опознаят по-добре емоционалния си живот и така да постигнат лично развитие и израстване.

отначало

 


Creative Commons License Съдържанието на този сайт се разпространява под условията на Криейтив Комънс лиценз.