Д  И  Н  А  М  И  К  А

 

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОТЕРАПИЯ, ПСИХОЛОГИЧНО И

ПСИХИАТРИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

 

 

Начало
Терапия и консултиране
Проекти
Обучения
Екип
Психичното
на фокус
Обяви
Координати
English
Français

 

 

 

 

 

 


Моля, посетете новия сайт на Динамика


Екип:


Боряна Тодоровастажант лекар

Валентина Милчеваклиничен психолог, психотерапевт

Веселина Ганевапсихолог, консултант

д-р Веселка Христовапсихиатър, психотерапевт

Димитър Хаджовклиничен социален работник, психотерапевт

Елена Цветковапсихолог, психотерапевт

д-р Кимон Ганевпсихиатър, психотерапевт

Станислава Кутинскапсихолог, консултант

Христиана Симеоноваклиничен психолог, психотерапевт


Клиничната администрация се осигурява от Веселина Ганева, Станислава Кутинска и Боряна Тодорова.

Клиничен директор е Кимон Ганев.


ПРОФЕСИОНАЛНИ БИОГРАФИИ НА ЕКИПА
 

Биография на Валентина Милчева

Валентина Милчева е родена през 1981 г.

Професионален маршрут

През 2006 г. завършва клинична и консултативна психология в СУ "Св. Климент Охридски". През 2005 г. започва работа в консултантска агенция за човешки ресурси Ейч Ар Груп, където организира и води групово-динамични тренинги, обучения за комуникативни и социални умения, умения за справяне със стрес и решаване на конфликти, лидерски умения и др. Работата ѝ включва още сформиране на екипи, организационно консултиране, подбор. През 2008 г. започва психотерапевтична практика в Център Динамика.

Основни области на интерес

Интересите ѝ са в сферата на лаканианската психоанализата. Има 10 години опит в психодрамата като психотерапевтичен метод.

Специализация и допълнителна квалификация

Участва активно в семинарите и срещите на Българско общество по лаканианска психоанализа, като през 2015 г. започва лична анализа. През годините се е обучавала в различни психоаналитични курсове. През 2004 г. започва обучение и личен опит в група по психодрама при д-р Евгений Генчев и Камелия Ханчева. През 2011 г. се дипломира като психодрама консултант към Фондация Психотерапия 2000. Има завършен курс за въведение в обектните отношения при д-р Алберто Хан, обучаващ психоаналитик, Британско психоаналитично общество. Завършила е тригодишен курс по психоаналитична теория и практика и тълкуване на сънища към студио "Ден".

Участие в проекти

Опитът ѝ започва с включването ѝ в различни стажантски програми за работа с лица, зависими от психоактивни вещества; деца, лишени от родителски грижи. През 2006 г. участва като онлайн консултант по проект "eFriends" към Дружеството на психолозите в България. Като част от екипа на Ейч Ар Груп ЕООД е изпълнявала проект през 2007 г. за сформиране на екип за Център 112 към Министерство на държавната политика при бедствията и авариите и провежда обучение в кризисна интервенция на новоназначените служители. През годините досега, основно като част от екипа на Ейч Ар Груп ЕООД, е разработвала, организирала и изпълнявала проекти, финансирани от ЕС, както и тренинги на ученици и учители в социални умения и личностно развитие, обучения в групова динамика, психологически аспекти на юношеството за учители и редица други обучения на служители в държавни и частни организации за развиване на социални, комуникативни, организационни умения, умения за решаване на конфликти, управление на времето, техники за справяне със стрес, справяне и разпознаване на агресия, лидерски умения, провеждала е обучения за тренинг-водещи, тиймбилдинги; проекти за повишаване на удовлетвореността и мотивацията на работното място. Заедно с колеги от Динамика е осъществявала семинари на теми интимност, управление на стреса и др.

Публикации

отначало

 

Биография на Веселина Ганева

Веселина Ганева е родена през 1988 г.

Професионален маршрут

През 2011 г. завършва психология в Нов Български Университет с модул клинична психология. В периода 2013-2015 г. следва магистратура “Клинична психология” към НБУ.От началото на 2011 г. работи като клиничен администратор, а от 2017 г. започва консултативна практика в Център Динамика.

Основни области на интерес

Интересите на Веселина Ганева са в сферата на психодинамичния подход и психодрамата и използването им като методи за индивидуална и групова психотерапия.

Специализация и допълнителна квалификация

През 2009-2010 г. участва в стажантска програма по европейски проект за „Превенция на агресия и проблемно поведение в училищатa“. През 2007-2008 г. преминава група по психодрама за личен опит. През 2013 г. се дипломира като психодрама асистент/консултант и продължава обучение за психодрама водещ. През 2016 г. завършва двугодишен обучителен курс „Базисни терапевтични умения” към Център „Динамика”. През 2016 г. приключва обучението си и се дипломира като треньор в сферата на бизнеса и работата с организации. Преминава обучителен курс за работа със зависимости с водещ д-р Игор Куценок. Участва в различни семинари и курсове по теми свързани с психичното здраве и развитие.

Публикации

отначало

 

Биография на Веселка Христова

Веселка Христова е родена през 1954 г.

Професионален маршрут

През 1979 г. завършва медицина в Медицинска академия, София и започва работа по разпределение като лекар ординатор в Психиатрична болница, гр. Бяла (1980-83). През 1983-84 г. работи в Градски психиатричен диспансер София като участъков психиатър и психиатър в спешно звено, а между 1985-89 г. като психиатър в ХІІ поликлиника, София. От 1990 г. до днес работи в Център за сътрудничество със СЗО за изследване и обучение в областта на психичното здраве (първо в структурата на Национален център за комплексно изследване на човека, а после към Национален център по обществено здраве) последователно като сътрудник, организатор на курсове, изследовател, главен експерт, завеждащ сектор. В периода 1992-94 г. е ИД директор на магистърска програма “Клинична социална работа” в Департамента по поведенчески науки на Нов български университет, а през 2000-2001 е член на комисията на същата програма в Български институт за отношения между хората, НБУ. От 2001 до 2004 г. дава консултации като психиатър в Медицински център “Лайф”, София, а от 2004 година е член на екипа на Център Динамика, а от 2007 г работи изцяло в центъра като терапевт, супервизор на терапевти и преподавател в обучителните програми.

Основни области на интерес

Основните интереси и области на работа на Веселка Христова са в сферата на психологичната медицина, приложната психология, пост-травматичното стресово разстройство, психосоциалните интервенции в първичното здравеопазване, психосоматичната медицина, супервизията на специалисти от помагащите професии, груповата терапия, бързо развиващите се в последните години школи на енергийната медицина и психология, EMDR метода, BWE (brain wave entrainment) технологиите и интегрално ориентираните психотерапия и психология..

Специализация и допълнителна квалификация

Веселка Христова получава специалност психиатрия през 1983 г. в Катедрата по психиатрия на Медицинска академия. През 1990 г. преминава кратка специализация по “Проблем -ориентиран подход в общата медицина” в Катедрата по психиатрия на Манчестърския университет, Великобритания. През 1990 – 1992 г. участва в поредица от обучителни и сенситизиращи семинари и супервизия. През 1989 г. започва следдипломно обучение по “Психодрама и групова терапия” (екип от гост-преподаватели с водещи Габриеле Визман-Брун, Психодрама-Берн, Швейцария и Йоран Хьоджберг, Психодрама академия, Стокхолм, Швеция) и се дипломира като психодрама терапевт през 1994 г. Между 1992 и 1994 се обучава в динамична супервизия при гост-преподавател Нанси Кук фон Бретцел, Департамент по поведенчески науки, НБУ, а през 1992, 96, 98 и 2000 г. в Групови отношения и организационно консултиране от екип преподаватели от Института за човешки отношения, Тависток, Лондон. От 2004 г. се включва в системен курс от семинари за лично и професионално развитие и супервизия с гост-преподавател Шантал Неф, Белгия. През 2006 г завършва кратък курс по НЛП (невролингвистично програмиране) на тема: Управление на промяната към International University (IU) College в София, с гост-ръководител и лектор Сид Джейкъбсън, доктор по клинична психология и магистър в областта на социалната дейност, САЩ . Между 2008 - 2010 г участва в обучение на група терапевти за водене на групи по метода на Майкъл Балинт, ръководено от гост-преподавател д-р Вивиан Праматароф Хамбургер и през 2011 г. се дипломира като лидер на Балинтова група. През 2008 г започва обучение по EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) към Институт за интегрално развитие, София с гост-преподавател проф. Уди Орен, председател на Еворейската асоциация по EMDR, като в момента е в процес на сертифициране като EMDR терапевт. През 2008 -2010 г. провежда системно обучение в редица от школите на енергийната медицина и психология към Институт за интегрално развитие с гост- преподаватели проф. Тамлин Леуелин-Едуардс & Флорънс-Мери Леуелин-Едуардс, The Association for the Advancement of Meridian Energy Techniques & Calamus International University и ст. преподавател Daniel J. Benor, MD, ABIHM, Founder of WHEE (Wholistic Hybrid derived from EMDR & EFT) като съответно придобива дипломи по Practitioner Certificate AAMET-EFT Advanced (Level 3); Practitioner Certificate (iTAT); Practitioner Certificate (BSFF) през 2009 г и WHEE Practitioner Certificate (Level 1) през 2010 г. През 2001 г преминава курс на обучение „Пътят на шамана” към Институт за интегрално развитие с гост- преподаватели Паул и Росита Укусич, Германия, посветен на интегриране на шаманските методи в психотерапията. От 2011 г започва системно обучение в сертификационна тренинг-програма за интергрални консултанти, организирана от Институт за интегрално развитие в партньорство с Integral Academy Budapest, с гост-преподавател Бенце Ганти.

Преподаване и консултиране

Веселка Христова води лекционни курсове и практическо обучение за специалисти от помагащите професии (участъкови терапевти и педиатри, психолози, медицински сестри, педагози, клинични социални работници, общопрактикуващи лекари, психиатри) по психологична медицина, терапевтично поведение, психодрама, дебрифинг при критични произшествия, динамично интервю, групова терапия, групи за собствен опит и професионално развитие, проблем-ориентирано интервю, комуникативни умения, супервизия за психиатри. Между 1990–98 г. води курсове и лекции към Националния център за комплексно изследване на човека, София. Преподавала е в Департамента по поведенчески науки, НБУ (1991-93); Висш медицински университет, София (1993-94); Театрален департамент, НБУ (1996-97); Софийски университет , Катедра психология (1993-2001); Български институт за отношения между хората, НБУ (1996-2001); ВМУ, Катедра психиатрия (1999-2001);Тракийски университет, Медицински факултет (1998-2000); Национален център по обществено здраве (от 1998 до 2006 г). Участва в разработване на модули за следдипломно обучение на общопрактикуващи лекари по психиатрия, психология и психотерапия и модули за специалисти по психиатрия за работа в екипи и супервизия на ОПЛ. През 2006 г. е лектор и ко-лидер на програма за обучители и преподаватели от медицинските колежи в България базирано на WHO “Orientation Programme on Adolescent Health for Health-Care Providers” към UNFPA Bulgaria. От 2005 г до днес води Балинтови групи за ОПЛ, провежда динамична супервизия и обучителни курсове за специалисти от помагащите професии в Център Динамика. През 2010 г., заедно с д-р Галя Петрова, разработва и провежда обучителен семинар „Темата за лекарствата в терапевтичната връзка”.

Участие в проекти

По-важните проекти и изследвания, в които е участвала са: "Оценка на факторите оказващи въздействие за ранното диагностициране на шизофренията и манио-депресивната психоза"; "Скрининг на депресивните заболявания в първичните здравни грижи"; "Психосоциални интервенции при депресивни заболявания в условията на поликлиничен психиатричен кабинет"; "Проблем-ориентирано интервю в общата практика"; "Обучение на ОПЛ по проблемите на психичното здраве – въздействие върху промяната на културата на службите"; "Психосоциален подход в общата практика"; "Контекстуална рамка за промоция на психично здраве - І етап" (международен проект – България, Австралия); "Здравната реформа при социално значими заболявания: интегративен подход. Емоционални и психични проблеми при сърдечно-съдови заболявания" (ръководител); "Оценка на приоритетите в областта на психичното здраве – политика, обучение, споделени грижи за пациента от страна на ОПЛ и психиатри" (Assessment of the Priorities in terms of Policies, Training and Shared Practices in the field of Mental Health) в рамките на двустранно сътрудничество между министерствата на здравеопазването на Република България и Кралство Белгия; Изграждане на капацитет чрез иновации, подходи към промоция на психично здраве в Камбожда и България ( Capacity Building through Innovation: Approaches to Mental Health Promotion in Cambodia and Bulgaria) - съвместен проект на Център за сътрудничество със СЗО/ НЦООЗ и University of Ballarat, School of Human Movement and Sport Sciences, Australia; координатор и ръководител на проект "Обучение на обучители – справяне с депресията и тревожността в общата медицинска практика" (Training General Practitioners Mental Health: Dealing with Depression and Anxiety in Primary Health Care Settings) в рамките на двустранна спогодба за сътрудничество между правителствата на Република България и Регион Фландрия.

Публикации

Основните публикации в научни списания са от областта на психологичната медицина, работата с пост-травматичния стрес, обучението на психиатри и общопрактикуващи лекари, измежду които глави от учебник по “Психология, психиатрия и психотерапия за ОПЛ” (ред. д-р Св. Николкова и д-р П. Маринов), Университетско издателство Медицина, София, 2002 и от учебник по “Психиатрия и соматична медицина” (ред. проф. д-р Ц. Цонев, д-р И. Нацов, ГорексПрес, София, 2002) и публикации в чужди списания върху изследователска работа с пост-травматичния стрес при жертви на организирано насилие. Веселка Христова е също преводач и редактор на учебници и книги в областта на психиатрията и помагащите професии.

Връзки към някои от публикациите на Веселка Христова:

 • Продължаващото действие на травмата
 • отначало

   

   

  Биография на Димитър Хаджов

  Димитър Хаджов е роден през 1978 г.

  Професионален маршрут

  От 2006 изучава психология в Нов Български Университет, а през 2014 се дипломира като магистър по Клинична Социална Работа. От февруари 2007 до август 2008 г. работи в Терапевтична Общност за зависими Феникс. Работата му е свързана преди всичко с водене на терапевтични групи и индивидуално консултиране. От септември 2008 до февруари 2010 г. работи като клиничен социален работник в Kомплекс за психично здравни услуги в общността - Слатина. Работи предимно с хора с тежка психична болест – шизофрения и биполярно афективно разстройство. Провежда терапевтични групи, водене на случай, индивидуално консултиране и различни обучения свързани с управление на симптомите, намиране и задържане на работа, социални умения. От март 2010 до октомври 2014 г. е ръководител екип в Асоциация за рехабилитация на зависими Солидарност. Работата му включва прилагането на модела Терапевтична Общност в рехабилитацията на зависими от психоактивни вещества, алкохол и хазарт; водене на терапевтични, конфронтационни и организационни групи; водене на случай; индивидуална терапия; ръководене на екип; както и редица административни задачи и поддържане и развитие на отношенията с други структури в тази професионална сфера. От 2015 г. е терапевт към Център Динамика.

  Основни области на интерес

  Интересите на Димитър Хаджов са свързани с психодинамичната парадигма за разбиране на човека и неговия свят. Интересува се от индивидуална терапия, психологическо консултиране, личностово развитие, терапевтични групи.

  Специализация и допълнителна квалификация

  Участвал е в психоаналитична група за собствен опит с продължителност 150 часа. Има завършен курс по терапевтично поведение – 40 часа. И двете обучения са към Български Институт за Отношения между Хората (БИОХ). През 2010 г. е на петнадесет дневна специализация в Италия, Модена – Centro Italianо di Solidarita (CEIS) по темата Рехабилитация на зависими, терапевтичната общност като модел и различни интервенции и услуги. През 2011 г. участва в десет дневна обмяна на опит в Терапевтична Общност Trempoline – Белгия с фокус терапевтични групи и ръководене на екип. Отново през 2011 г. завършва единадесет дневна специализация в Proyecto Hombre, Гранада, Испания с акцент върху долечебни програми, терапевтични и групи за подкрепа и взаимопомощ. Димитър Хаджов е член на Дружеството за Психоаналитична Психотерапия.

  отначало

   

  Биография на Елена Цветкова

  Елена Цветкова е родена през 1968 г.

  Професионален маршрут

  През 1994 г. завършва Начална училищна педагогика в СУ „Св. Климент Охридски” с втора специалност История. През 1991 г. работи в ДДПВ, кв. Драгалевци за деца, лишени от родителски грижи. В периода 2010 -2011 г. следва магистратура “Психология на развитието” към НБУ. Работи като преподавател в начален курс по основните предмети. Водила е театър и драматизация на приказки с малките, както и психология и история на изкуството в гимназията на ЧСОУ «Рьорих». От началото на 2011 г. работи и като терапевт. От 2011 г. работи като терапевт в център Динамика.

  Основни области на интерес

  Интересите на Елена Цветкова са в областта на аналитичната психология и психотерапия, арт терапията и пясъчната игра (sandplay).

  Специализация и допълнителна квалификация

  В периода 1998-2000 завършва специализация “Психология” към ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”. От 2005 г. посещава семинари по Юнгианска анализа и се включва в обучителна програма за терапевти към Юнг общество. През 2010 г. се включва в едноседмично обучение по пясъчна терапия към ISST. Посещава и различни семинари свързани с детското развитие и работата с деца.

  отначало

   

   

  Биография на Кимон Ганев

  Кимон Ганев е роден през 1959 г.

  Професионален маршрут

  През 1985 г. завършва медицина в Медицинска академия гр. София. Започва работа като лекар ординатор в Психиатрична болница Карлуково. Скоро след това спечелва конкурс за аспирантура. През периода 1986 – 1989 работи като аспирант към Медицинска академия и продължава специализацията си по психиатрия в Първа психиатрична клиника. През 1989 защищава дисертация за степента кандидат на медицинските науки. Работи като научен специалист към Програмата за комплексно изследване на човека и неговия мозък в периода 1989 – 1990. От 1991 г. започва работа като научен сътрудник към катедрата по психиатрия на Медицинска академия София и като лекар в извънболничната психиатрична служба на Александровска болница. Освен клиничната работа, той води обучение и супервизия на студенти по медицина, психология и клинична социална работа, както и на специализанти по психиатрия и стажанти по клинична социална работа. В периода 1997 – 2003 г. е и ръководител на Секцията по социална психиатрия към Александровска болница. През 1995 г. става учредител на Център Динамика. От 2001 г. е клиничен директор на Център Динамика, а от 2003 г. работи изцяло в центъра като терапевт и супервизор на терапевти.

  Основни области на интерес

  Няколко са основните насоки на професионални интереси на Кимон Ганев. Първата е психотерапевтичната ориентация (предимно в психоаналитичната парадигма), която в най-широк план включва стремежа за психологичното разбиране на медицинската практика. Втората насока на професионален интерес са научните изследвания на социалните фактори във възникването и лечението на психичните разстройства. Третата е практическото изучаване на процесите в групи и институции.

  Специализация и допълнителна квалификация

  Кимон Ганев получава специалност по психиатрия през 1989 г. През 1989 участва в 200 часа психотерапевтичен сензитизиращ тренинг, воден от Институт Антропос в Атина. Преминава 250 часа група за собствен опит в периода 1989 – 1990. В периода 1992 - 2000 се обучава и работи в подхода групови отношения и организационно консултиране с екип от преподаватели от Великобритания. През 1993 г. участва в деветдневна конференция по групови отношения в Института Граб, Лондон. В периода 1994 – 1996 г. е координатор на проект, насочен към психоаналитичното изследване на груповите, институционални и социални процеси. В рамките на този проект и след него Кимон Ганев е член на екип (и директор) в поредица от конференции по групови отношения. Обучава се за супервизор през 1993 г. и започва супервизорска работа. През 1997 г. е на двумесечна специализация в Свободния университет на Брюксел, Белгия, насочена към преподаването на психопатология и психология на студентите по медицина. Участвал е в множество семинари и конференции. От 2004 г. се включва в системен курс от семинари за лично и професионално развитие и супервизия с гост-преподавател Шантал Неф, Белгия. Между 2008 - 2010 г участва в обучение на група терапевти за водене на групи по метода на Майкъл Балинт, ръководено от гост-преподавател д-р Вивиан Праматароф Хамбургер и през 2011 г. се дипломира като лидер на Балинтова група.

  Преподаване и консултиране

  От 1991 г. Кимон Ганев води курсове и практическо обучение в областта на психичното здраве в Медицински университет, Нов български университет и Софийски университет. В момента е хоноруван преподавател към НБУ. От 1994 работи като супервизор на студенти по клинична социална работа, впоследствие на специализанти по психиатрия и на психотерапевти. От 1992 г. до 2000 г. участва като член на екип и като директор в поредица от групови конференции, основаващи се на подхода “учене чрез опит”. През 1995 води интеракционна група за собствен опит под супервизия. Участва в обучения на професионалисти в помагащите професии като разработва модули за преподаване на базисни терапевтични умения - за психолози, социални работници и психиатри. В периода 1999 – 2004 г. участва в три проекта за организационно консултиране.

  Участие в проекти

  Кимон Ганев е координатор на български екип в три големи международни проекта в областта на психиатрията: “Дългосрочно протичане на шизофренията”, координирано от СЗО (1991-1995); “Оценка на потребностите и изучаване на нагласите към психично-здравната помощ в страните от Централна и Източна Европа” (1998-2001); “Прилагането на принудителни мерки в психиатрията” (2002-2003). От 1994 до 1996 г. е координатор на финансирания от HESP (Фондация Отворено общество, Будапеща) проект “Групови отношения”, чиято цел е въвеждането на психоаналитичния метод към изследването на социалните и институционални процеси. В периода 2000 – 2002 г. е ръководител на екипа, който обучава инспектор-педагозите от ПД Бойчиновци по проекта “Реформа в Бойчиновци” (Phare и Фондация “Бъдеще за България”). През 2001-2002 е консултант на проект “Психосоциален център за работа с деца с увреждания и техните семейства от община Айтос” (програма “Аксес”). От 2000 г. е супервизор на теренната работа с проституиращи към Фондация “Здраве и социално развитие”. От 2004 г. е консултант на местните експерти по проекта “Превенция и контрол над ХИВ/СПИН”, компонент “Намаляване на рисковото сексуално поведение и инжекционни практики сред комерсиални сексуални работници” (Министерство на здравеопазването и Global Fund). От 2004 г. е член на екип и обучител на общопрактикуващи лекари в проекта “Здравната реформа при социално-значими заболявания: интегративен подход. Психологични проблеми и сърдечно-съдови заболявания”. (Финансиран от Институт “Отворено общество София” и Център Динамика). Участва и в проекта "Обучение на обучители – справяне с депресията и тревожността в общата медицинска практика" в рамките на двустранна спогодба за сътрудничество между правителствата на Република България и Регион Фландрия.

  Публикации

  Кимон Ганев е автор на около 40 публикации, чиито основни теми са протичането на сериозните психични разстройства, изследване на социалните фактори, свързани с психичните разстройства и обучението по психиатрия. През 1998 г. получава наградата на Дунавската психиатрична асоциация (Линц, Австрия) за научна статия. Освен това е преводач и научен редактор на няколко книги в областта на психиатрията и психологичната медицина.

  Връзка към някои от публикациите на Кимон Ганев:

  отначало

   

   

  Биография на Станислава Кутинска

  Станислава Кутинска е родена през 1981 г.

  Професионален маршрут

  През 2019 г. завършва Психология в Нов Български Университет с модул „Психични нарушения“, а през 2017 се дипломира като магистър по Социална работа със специализация Семейна социална работа (консултиране). В началото на 2012 г. е стажант, от 2013 работи като клиничен администратор, а от 2017 започва консултативна практика в център Динамика.

  Основни области на интерес

  Интересите на Станислава Кутинска са в сферата на психодинамичния и системен подход и използването им като психотерапевтични методи.

  Специализация и допълнителна квалификация

  През 2012 г. завършва курс по Транзакционен анализ 101 към Европейската асоциация по транзакционен анализ. През 2014 г. завършва двугодишен обучителен курс „Базисни терапевтични умения” към Център „Динамика”. В момента е в обучение за специалист по групова динамика към Институт по психология на групите и Австрийската асоциация по групова динамика и групова психотерапия, както и (отскоро) по Програма по системно консултиране на семейства, двойки и индивиди към Институт по фамилна терапия – България. Има личен опит в индивидуална и групова психодинамична переспектива, в EMDR терапия, консултиране на двойката и биофийдбек терапия.

  отначало

   

   

  Биография на Христиана Симеонова

  Христиана Симеонова е родена през 1975 г.

  Професионален маршрут

  През 2000 г. завършва психология в СУ „Св. Климент Охридски” със специалности Клинична и консултативна психология и Трудова и организационна психология. От началото на 2001 г. до август 2008 г. работи в Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). Като експерт в агенцията участва в подготовката на анализи за състоянието на системата за закрила на детето и на различни групи деца в риск. Участва в проекти на ДАЗД като Гореща телефонна линия за деца в риск, безопасност на децата в Интернет, онлайн психологическо консултиране на родители и др. От септември 2008 до края на 2011 г. работи като клиничен администратор в център Динамика, а от 2010 г. започва психотерапевтична практика в центъра. През учебната 2012-2013 година работи като училищен психолог в столично средно общообразователно училище като провежда консултации с ученици, родители и учители. От октомври 2012 до юни 2015 г. участва в дизайна и воденето на тренинги по комуникативни умения за ученици от прогимназиален и гимназиален етап в рамките на проект „Успех” към МОМН.

  Основни области на интерес

  Интересите на Христиана Симеонова са в сферата на консултирането и индивидуалната психотерапия, ориентирана от психодинамичните теории за човека. Има интерес и към модели на работа, основани на когнивно-поведенческия подход в психотерапията.

  Специализация и допълнителна квалификация

  В периода 1999 – 2001 г. има участие в групи за личен опит по психодрама, интеракционна група и група по когнитивно-поведенческа терапия. Участва в различни семинари в областта на закрила на децата в риск - превенция на насилието, работа с приемни семейства, деца в специализирани институции и др. През 2009 г. завършва едногодишна следдипломна квалификация „Психотерапия” към Нов Български Университет. През юли 2012 г. завършва двугодишен обучителен курс „Базисни терапевтични умения” към Център „Динамика”. От 2007 и досега периодично посещава семинари и курсове по теми, свързани със закрилата и грижата за деца. Преминала е обучение от 150 часа в базови и 150 часа в специализирани терапевтични умения в когнитивно-поведенческа терапия към Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия. От февруари 2017 г. е редовен член на Дружество за психоаналитична психотерапия, от 2018 г. се обучава за психоаналитичен психотерапевт, а от 2019 г. е член на Етичната комисия към Дружеството.

  Публикации

  отначало

   


  Creative Commons License Съдържанието на този сайт се разпространява под условията на Криейтив Комънс лиценз.