Д  И  Н  А  М  И  К  А

 

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОТЕРАПИЯ, ПСИХОЛОГИЧНО И

ПСИХИАТРИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

 

 

Начало
Терапия и консултиране
Проекти

Актуална информация

Реализирани проекти

Обучения
Екип
Психичното
на фокус
Обяви
Координати
English
Français

 

 

 

 

 

 


Моля, посетете новия сайт на Динамика

Актуална информация

 

Реализирани проекти


Група за обучение на лидери на Балинтови групи

Център Динамика участва в организирането на започналото през 2008 г. и завършило през 2010 г. обучение на група терапевти, които се подготвят за лидери на Балинтови групи. То се води от д-р Vivian Pramataroff (http://pramataroff.de/). Балинтовите групи са основен метод за обучение на лекарите (и на професионалисти от помагащите професии) в умения да отчитат и използват особеностите на взаимоотношението между лекар и пациент. Този подход е разработен от Майкъл Балинт (психоаналитик) и е подробно описан в преведената и на български негова книга "Лекарят, неговият пациент и болестта".

Терапевтична работа с пейзажни генограми

През 2009 г. Център Динамика организира поредица от 3 еднодневни семинара за терапевти на тема "Работа с пейзажни генограми" с водещ Chantal Nève-Hanquet (психодраматист, семеен терапевт и психоаналитик). Пейзажната генограма предлага творчески подход към изследването на семейната история и как тя влияе върху индивидуалното развитие на човек.

Позитивният опит от проведените семинари доведе до планирането на следваща поредица от обучения на тема "Терапевтична работа с предмети-посредници", проведени през 2010 г.

Справяне с депресията и тревожността в медицинската практика:
Обучение на общопрактикуващи лекари по психично здраве

В периода 2007 - 2008 г. екип от Център Динамика изпълняваше обучителна роля в този проект, насочен към първичните здравни грижи и посрещането на най-честите психични разстройсва - депресия и тревожност. Непосредствените цели на проекта бяха:

  • Обучение на обучители за преподаване на депресия и тревожност за общопрактикуващи лекари;
  • Обучение на ОПЛ в България за справяне с депресията и тревожността в общата медицинска практика.

В хода на работата беше изработен модел за обучение на общопрактикуващи лекари по въпросите на депресията и тревожността в първичната практика.

Проектът беше осъществен в рамките на двустранна спогодба за сътрудничество между Република България и регион Фландрия, кралство Белгия чрез центровете за сътрудничество със СЗО към НЦООЗ, София и BICRA, Белгия.

Сътрудничество при работа с деца и техните семейства

От май 2005 г. до февруари 2006 г. екип от център Динамика организира поредица от срещи със специалисти от Дирекция “Социално подпомагане” към МТСП, педагогически съветници и психолози от частни и общински училища. Целта бе очертаване на параметрите на успешна съвместна работа с институции, работещи с деца и техните семейства. На срещата бяха представени:

  • програма за работа с деца и юноши и програма за консултиране на семейства, утвърдени в практиката на Центъра;
  • услугите, за които център Динамика е лицензиран пред ДАЗД и АСП;
  • програма “Консултативен център за родители”, насочена към обучение и консултиране на родители;
  • форми на работа с кандидат осиновители и осиновители.

Здравната реформа при социално значими заболявания: интегративен подход.
Емоционални и психични проблеми при сърдечно-съдови заболявания

Проектът бе насочен към ефективното сътрудничество между общопрактикуващи лекари и други специалисти за посрещане на емоционалните и психични проблеми на пациенти със сърдечно-съдовите заболявания. Имаше обучителен характер с практическа ориентация и бе изграден върху използване на интерактивни техники.

Този проект бе осъществен в периода януари - октомври 2005 г. с финансовата подкрепа на Институт “Отворено общество”, София. Проектът бе реализиран от “Фондация за психичноздравни изследвания и развитие” в сътрудничество с “Център за психотерапия, психологично и психиатрично консултиране Динамика” и “Сдружение на общопрактикуващите лекари в град София”.

Подробна информация за проекта можете да получите от http://projects.dinamika-sofia.com/

Малка група за общопрактикуващи лекари с водещ д-р Веселка Христова

       В рамките на проект "Здравната реформа при социално значими заболявания: интегративен подход. Емоционални и психични проблеми при сърдечно-съдови заболявания" стартира група за обучение на общопрактикуващи лекари от месец януари до месец юли 2005 г.
       Срещите на групата бяха веднъж седмично с продължителност от 2 академични часа. Оптималният брой на участниците е 8 – 12 души. Метод на работа – максимално приближение до Балинтовия тип група, или работа с процесите на пренос и контрапренос. Това означава, че се изследва взаимоотношението лекар – пациент: обсъждат се чувствата, които пациентът пораждат у лекаря и начинът, по който той реагира на тях и ги оползотворява. Целта е лекарят да стане по-чувствителен към съзнаваните и несъзнавани потребности на пациента и да се справя по-ефективно с психосоциалната проблематика.
       След приключването на проекта общопрактуващите лекари, участници в групата - отчитайки ползата за клинична си работа и квалификация - продължиха груповата си работа вече като частно начинание. Групата продължи да работи до 2007 г.

Малка група за пациенти със сърдечно-съдови заболявания с водещ д-р Веселка Христова

       В рамките на проект Здравната реформа при социално значими заболявания: интегративен подход. Емоционални и психични проблеми при сърдечно-съдови заболявания се провежда група за пациенти с такива проблеми от месец април до месец юли 2005 г.
       Срещите на групата са веднъж седмично с продължителност от 2 академични часа. Оптималният брой на участниците е 8 – 12 души. Основна цел на групата е предоставяне на информация и подкрепа, психообучение и постигане на контрол над симптомите и емоционалните реакции към болестта. Една по-далечна цел е възможността за лично развитие чрез ползване на групата като среда и инструмент за научаване и себепознание.

отначало

 


Creative Commons License Съдържанието на този сайт се разпространява под условията на Криейтив Комънс лиценз.