Д  И  Н  А  М  И  К  А

 

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОТЕРАПИЯ, ПСИХОЛОГИЧНО И

ПСИХИАТРИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

 

 

Начало
Терапия и консултиране
Проекти
Обучения
Екип
Психичното
на фокус
Обяви
Координати
English
Français

 

 

 

 

 

 


ВЪВЕДЕНИЕ В СУПЕРВИЗИЯТА


Цели

В резултат на обучението участниците:

 • ще имат представа за рамката (параметрите) на супервизията
 • ще познават теоретични концепции, чрез които ще могат да изследват и осмислят процеса на супервизия;
 • ще придобият основни умения за наблюдение, анализ и интервенция при супервизията в помагащите професии.

Анотация

Курсът представя основните ориентири на воденето на супервизия: вид супервизия, параметри на работата, оценяване и договаряне. Накратко се въвеждат понятия и теории, които служат за осмисляне на случващото се в процеса на супервизия. Част от работата в курса е посветена на развитието на професионалистите в помагащите професии.

Формат

Курсът се провежда в малка група, с теоретични представяния и дискусии, както и работа по казуси (на водещия и на участниците в курса). Предвижда се и самостоятелна работа на терапевтите между семинарите от курса. Времето на провеждане на курса е един петък месечно от 13.30 до 16.45 – четири академични часа с 15 минути почивка. Продължителност на курса 28 часа (седем семинара). Цена на семинар – 40 лева.

Участници

Обучението е предназначено за участници, които работят като терапевти / консултанти и имат достатъчен опит в редовна супервизия.

Основни теми

(вeроятно е да има промени в хода на курса в зависимост от нуждите на участниците)

 • Параметри на супервизията: Области на супервизия; Рамка; Договаряне. Работен съюз (ценности).
 • Видове супервизия: административна, обучителна, консултативна. Оценка в супервизия.
 • Обучителни компоненти на супервизията: среда (връзка, култура на ученето, теория, фокус), подход, обратна връзка.
 • Структуриране на супервизията: цели, работа (подготовка, ниво на следене, „регистри” на работа - игрово пространство, афект, себе-разкриване).
 • Развитие на терапевта: характеристики и потребности в различните етапи. Подход в супервизията.
 • Особености на терапевтичната работа: нарцистични заплахи.
 • Развитие на супервизиран и супервизор: стилове на интервенции.
 • Блокажи в супервизията: съпротиви и задънени улици. „Игрите” на супервизори и супервизирани.
 • Травматични преживявания в терапия (срив на базисните терапевтични убеждения) и отговори в супервизия.

Материали

На участниците се предоставят тезиси от теоретичните представяния.

Водещ курса

Кимон Ганев, психиатър, психотерапевт, Център Динамика

Начало на обучението

Курсът се организира при наличие на заявки.

Информация и записване

При интерес към този курс можете да оставите на администратора на Център Динамика (тел. 9431102) своето име, телефон и електронен адрес. При нужда от повече информация пишете на Кимон Ганев (kimon_g_g@yahoo.com).


Creative Commons License Съдържанието на този сайт се разпространява под условията на Криейтив Комънс лиценз.