Д  И  Н  А  М  И  К  А

 

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОТЕРАПИЯ, ПСИХОЛОГИЧНО И

ПСИХИАТРИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

 

 

Начало
Терапия и консултиране
Проекти
Обучения
Екип
Психичното
на фокус
Обяви
Координати
English
Français

 

 

 

 

 

 


БАЗИСНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Втора част


Цели

В резултат на обучението участниците:

 • Ще усъвършенстват уменията си за клиничен анализ.
 • Ще разширят уменията си за осмисляне на конкретната терапевтична ситуация чрез теоретичните концепции;
 • Ще развият уменията си за избор на терапевтични интервенции.

Анотация

Основната насоченост в този курс е към базисните умения за изграждане на терапевтичната рамка и работа в терапевтичната ситуация. Наред с това, се усъвършенстват уменията, придобити в курса "Базисни терапевтични умения - първа част". Използваният подход е свързването на теоретичната подготовка на участниците с конкретни клинични умения. Обучението разчита на голямо разнообразие от практически случаи, като важна част от тях представляват случаите на участниците.

Формат

Семинарите се провеждат в малка група (6-12 души), с предимно интерактивни методи на обучение.

Участници

Курсът е предназначен за терапевти, които са преминали през курс “Базисни терапевтични знания и умения - първа част”.

Основни теми

 • Основни умения за работа с клиенти
  • Интервю: основни цели, фази на интервюто, водене на интервюто
  • Основни психотерапевтични техники
  • Изработване на терапевтичен договор и изграждане на рамката
 • Основни аспекти на изграждането и поддържането на терапевтичната връзка
  • Пренос, обратен пренос, отчитане и прогнозиране на преноса и обратния пренос
  • Съпротиви - разпознаване и значение, работа със съпротиви
  • Терапевтични техники
  • Терапевтични интервенции в интервюто
  • Работа с терапевтичната рамка
  • Дългосрочност на терапията
 • Работа със сънища

Забележка: Програмата за обучението е предварителна: в хода на работата са възможни промени с оглед специфичните потребности на участниците.

Материали

На участниците ще бъдат предоставяни писмени материали.

Самостоятелна работа

Освен семинарните занятия за участниците се предвижда самостоятелна работа и подготовка с предоставяне на обратна връзка от страна на водещите курса.

Обучителен екип

Кимон Ганев, психиатър, психотерапевт

Разпределение във времето

Така представените теми (общо 84 академични часа) са разпределени в девет семинара в хода на цялата академична година. Семинарите се провеждат в събота от 11.00 до 19.00 ч.

Начало на обучението

Информация и записване

На телефон 02 9431102 можете да оставите на администратора на Център Динамика своето име, телефон и електронен адрес, като организаторите на курса своевременно ще се свържат с Вас преди началото му. При нужда от повече информация можете да пишете на dinamika.sofia@gmail.com или да търсите лично Кимон Ганев.


Creative Commons License Съдържанието на този сайт се разпространява под условията на Криейтив Комънс лиценз.