Д  И  Н  А  М  И  К  А

 

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОТЕРАПИЯ, ПСИХОЛОГИЧНО И

ПСИХИАТРИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

 

 

Начало
Терапия и консултиране
Проекти
Обучения
Екип
Психичното
на фокус
Обяви
Координати
English
Français

 

 

 

 

 

 


БАЗИСНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Първа част


Цели

В резултат на обучението участниците:

 1. Ще разширят способността си да използват различни теоретични концепции за осмисляне и ръководене на терапевтичната си работа.
 2. Ще овладеят система от базисни умения за прилагане на тези концепции към случаи от практиката.

Анотация

В поредица от взаимосвързани семинари ще се представят базисните умения, нужни за терапевтична работа. Ще бъде показано как тези умения са свързани с основни теоретични концепции, отнасящи се до психологичното развитие на индивида, до психоаналитичните възгледи и психопатологични категории. Обучението е насочено към улесняване на интегрирането на базисните терапевтични знания и умения, а не към изчерпателното представяне на теориите. Семинарите се основават изцяло на практическата работа и ще използват обилно клинични примери и задачи.

Формат

Семинарите се провеждат в малка група (6-12 души), с предимно интерактивни методи на обучение.

Участници

Обучението е предназначено за участници, които имат практически опит в областта на помагащите професии. Очаква се участниците да се включат във всички семинари.

Основни теми

 • Основни психоаналитични концепции
  • Психоаналитични теории на развитието
  • Психоаналитични теории за психичния живот: защитни механизми, психичен конфликт, психична структура, симптомообразуване
 • Психопатологични разстройства в светлината на психоаналитичните теории за психичния живот
  • Психоза
  • Личностови разстройства: основни видове
  • Невротични разстройства: депресия, тревожни разстройства, конверзионни разстройства, соматоморфни разстройства
  • Злоупотреба с вещества
  • Реакции на стрес и травма: остра стресова реакция, посттравматично стресово разстройство
 • Оценка на случая и планиране на интервенциите
  • Формулировка на случая, видове формулировки
  • Клинични хипотези и формулировка на случая
  • Оценка на рисковете
  • Изработване на формулировка на случая
  • Основни видове терапевтични интервенции
  • Планиране на интервенциите съобразно формулировката на случая

Забележка: Програмата за обучението е предварителна: в хода на работата са възможни промени с оглед специфичните потребности на участниците.

Материали

На участниците ще бъдат предоставяни писмени материали.

Самостоятелна работа

Освен семинарните занятия за участниците се предвижда самостоятелна работа и подготовка с предоставяне на обратна връзка от водещия курса.

Обучители

Кимон Ганев, психиатър, психотерапевт

Разпределение във времето

Така представените теми (общо 78 академични часа) са разпределени в девет семинара в хода на цялата академична година. Семинарите се провеждат в събота от 13.00 до 19.45 ч.

Информация и записване

На телефон 02 9431102 можете да оставите на администратора на Център Динамика своето име, телефон и електронен адрес, като организаторите на курса своевременно ще се свържат с Вас преди началото му. Включването в курса става след интервю с водещия. Желаещите могат да се заявят като изпратят кратка биография и мотивационно писмо на dinamika.sofia@gmail.com (срок до 30 септември 2018 г.). При нужда от повече информация можете да пишете на dinamika.sofia@gmail.com или да търсите лично Кимон Ганев.


Creative Commons License Съдържанието на този сайт се разпространява под условията на Криейтив Комънс лиценз.