Д  И  Н  А  М  И  К  А

 

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОТЕРАПИЯ, ПСИХОЛОГИЧНО И

ПСИХИАТРИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

 

 

Начало
Терапия и консултиране
Консултации онлайн
Ковид-19
Проекти
Обучения
Екип
Психичното
на фокус
Обяви
Координати
 English
 Français

 

 

 

 

 

 
Моля, посетете новия сайт на Динамика

Описание на Центъра:

Център Динамика е служба, която предлага психотерапия, психологично и психиатрично консултиране. В центъра работи екип от професионалисти, специализирани в различни психотерапевтични подходи. В своята работа терапевтите  от Център Динамика се ръководят предимно от психоаналитичните (психодинамични) теории, откъдето идва и името на службата. Същевременно Центърът предлага възможности за обучение и супервизия на професионалисти. Обучителните програми са с практическа насоченост и са непосредствено свързани с терапевтичния опит в службата.

Център Динамика е създаден от група психолози и психиатри през 1995 г. с основна задача да предоставя психотерапевтични и психосоциални услуги. От 2001 г. е регистриран като лечебно заведение. Статутът на специализирана групова практика дава по-ясна законова рамка за дейността на Центъра, чиято основна цел е постигането на психично благополучие на клиентите (индивиди и семейства). При смяната на типа регистрация на службата се запазва основната насоченост на работата, която продължава да бъде предимно с психотерапевтична ориентация.

Същностна характеристика на Център Динамика е работата в екип. Екипният принцип осигурява поддържането на високо качество на услугите и по-сполучливо съобразяване с индивидуалните потребности на клиентите. Този начин на работа позволява съчетаване на различни терапевтични подходи при спазване на  ясни професионални стандарти и процедури.

Центърът си сътрудничи с широка мрежа от служби и професионалисти (психолози, общопрактикуващи лекари, психиатри, педагогически съветници и др.).

 

Мисията на Центъра е:

  • да работи за постигане на психично и емоционално благополучие на клиентите си;
  • да допринася за изграждане и поддържане на стандартите за добра терапевтична практика;
  • да повишава и обогатява опита на професионалисти чрез обучителна дейност.

 

Поддържане на качеството

Център Динамика се ръководи от убеждението, че предоставянето на оптимална помощ изисква постоянна грижа за поддържане на високи професионални стандарти. Това се постига чрез:

  • процедурите на центъра, които включват редовни екипни съвещания и клинични обсъждания;
  • продължаващо обучение и усъвършенстване на професионалистите от Центъра;
  • разработване на проекти в областта на помагането – приложни, обучителни и изследователски;
  • работа в мрежа с други професионалисти и служби.

отначало

 


Creative Commons License Съдържанието на този сайт се разпространява под условията на Криейтив Комънс лиценз.